EORI

     Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

    Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

    Baza legală la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi. La nivel naţional au fost elaborate Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane

    Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt: 


• operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
• persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană

     Fiind specializată în întocmirea documentelor necesare obținerii numărului EORI, A.N.E.I.R. GROUP S.A. vă poate oferi acest serviciu acționând ca reprezentant al dumneavoastră în fața Autorității Vamale.