A.N.E.I.R. GROUP S.A. este o societate pe acțiuni cu capital 100% privat și românesc. A fost inființată în anul 1998 de către Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România – A.N.E.I.R., cu scopul de a oferi servicii de comisionare vamală, logistică, distribuție, transporturi interne și internaționale, de cea mai bună calitate atât membrilor  A.N.E.I.R., cât și importatorilor și exportatorilor importanți din  România.

    Printre fondatorii A.N.E.I.R. GROUP S.A, s-au numărat, în afară de A.N.E.I.R., firme de prim rang din România. 

    Societatea noastră are  sediul în perimetrul BIROULUI VAMAL BUCURESTI  (fosta  Vama Targuri si Expozitii Bucuresti) unde deține spații de depozitare și acces la terminalul de cale ferată. În această locație avem în dotare echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării și prezentării mărfurilor în vederea vămuirii, precum și personal specializat pentru efectuarea acestor operațiuni. Deținem spatii de lucru ( birouri ) dotate modern cu echipamente conectate la sistemul informatic vamal.

Servicii de comisionare vamală

      Prin echipa noastră de profesioniști, pentru activitatea de export/import, asigurăm următoarele servicii:

 1. întocmirea și depunerea declarațiilor de punere în liberă circulație la import,

 2. întocmirea și depunerea declarațiilor vamale aferente regimului de export,

 3. întocmirea și depunerea declarațiilor aferente regimului de tranzit vamal,

 4. reprezentarea directă/indirectă a agenților economici în fața Autorității Vamale,

 5. antrepozit vamal,

 6. asistenta in redactare documente necesare procesului de vămuire

  • factură comercială,

  • packing list,

  • tranzit vamal T1/T2L,

  • carnet TIR,

  • carnet ATA,

  • CMR,

  • Certificat Origine Preferențială EUR1

 7. depozitare mărfuri 

  • Societatea noastră asigură depozitarea într-un depozit vamal cu caracter temporar pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.

  • Pentru constituirea depozitului cu caracter temporar se întocmește și depune la biroul vamal declarația sumară. A.N.E.I.R GROUP S.A. vă oferă  garantarea drepturilor vamale pentru mărfurile introduse cu caracter temporar în depozit și asigură mijloacele necesare manipulării acestora. 

  • În vederea efectuării tranzitului de mărfuri se utilizează instrumentele de garantare, cel mai utilizat dintre acestea fiind carnetul TIR. În cazul în care nu efectuați tranzitul mărfurilor sub incidența convenției TIR, A.N.E.I.R. GROUP este pregătită să vină în sprijinul dumneavoastră, în calitate de principal obligat, putând efectua, pentru clienții săi, toate tipurile de operațiuni de tranzit. T1/T2L,

 8. servicii de consultanță și asistență pentru:

  • obținere certificat EORI,

  • perfecționare activă,

  • perfecționare pasivă,

  • admitere temporară,

  • efectuarea operațiunilor vamale și logistice, inclusiv privind operațiunile ce necesită autorizări speciale de la autoritățile statului (ANCEX, Ministerul Sănătății, ANPC, etc.) pentru mărfurile care necesită plata unor taxe, TVA, accize, până la soluționarea plăților către buget în vederea eliberării acestora.